Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.


Parkeringstillstånd


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.


Ansökan i Söderhamns kommun


För att ansöka om parkeringstillstånd i Söderhamns kommun måste du vara folkbokförd i kommunen. Söker du för första gången ska läkarintyg samt foto bifogas.