Intresseanmälan god man/förvaltare

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Är du intresserad av ett uppdrag där du får hjälpa andra människor? Söderhamns kommun har ett stort behov av att fler engagerar sig och tar uppdrag som god man och förvaltare för personer som behöver hjälp på grund av sitt hälsotillstånd.


Om du har goda kunskaper om hur samhället fungerar, ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret kan du bli god man eller förvaltare.

Som god man eller förvaltare är du en representant för den som inte själv kan tillgodose sina behov. Det kan innebära att ta hand om den enskildes ekonomi, bevaka rättigheter och ha kontakt med myndigheter. Som god man/förvaltare arbetar du alltid för den enskildes bästa.

Din insats skulle betyda mycket för den som inte kan ta vara på sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller ta hand om sina personliga angelägenheter.