Ansökan om tilläggsbelopp

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder - fristående verksamheter